دبستان غیردولتی ماه دخت (وب نگار ساناز آهوان)

داستان کوتاه با عنوان پرسش مهر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ساناز آهوان

خوشنویسی با موضوع پرسش مهر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ساناز آهوان

جو مدرسه در شادی دانش آموزان تاثیر دارد؟

 

جو مدرسه متکی بر نگرش و رویکرد افراد به مسائل، موضوعات، اشیاء و امکانات است، تعیین کننده فرایند آموزش درون مدرسه ای است. جو مدرسه می تواند بر اساس وفاداری و همدلی سازمان دهی شود یا افراد را در دو سوی یک دیوار بلند ناامنی و بی اعتمادی قرار دهد. داشتن فرصت های برابر، خودی محسوب شدن، پذیرفته شدن و تمایل به همکاری چند جانبه، از جمله مؤلفه های جو مدرسه می باشد

مطالعات حکایت از این دارند که پس از والدین مدیر و معلم مهمترین نقش دانش آموز رادر شکل گیری احساسی که بچه به نقش خود دارد، ایفا می کنند.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ساناز آهوان

در راستای شاداب سازی مدرسه با توجه به فرهنگ اسلامی

شادی دانش آموزان پس از تحویل چادرهای جشن تکلیف

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ساناز آهوان

چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به فرهنگ اسلامی

ایجاد نشاط و شادابی یکی از مؤثرترین راه ها برای افزایش بهداشت روانی در جامعه است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ساناز آهوان

راهکار های مناسب جهت شاداب سازی مدارس

 

راهکارهای مناسب جهت شاداب سازی مدارس

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ساناز آهوان

آموزش بهداشت فردی برای پیشگیری از بیماری آنفلوانزا

پیشگیری از بیماری های مدرسه ای

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ساناز آهوان

اجرای شاد سرود همگانی (پرسش مهر)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ساناز آهوان

خوشنویسی پرسش مهر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ساناز آهوان

آثار هنری دانش آموزان دبستان ماه دخت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ساناز آهوان